Braine Automobiles

Showroom

◦ Lundi ⇋ vendredi : 9:00 à 18:30

◦ Samedi : 10:00 à 17:00

◦ Dimanche : fermé

Carrosserie

◦ Lundi ⇋ vendredi : 7:30 à 18:00

◦ Samedi & dimanche : fermé

Réception

◦ Lundi ⇋ vendredi : 7:30 à 18:00

◦ Samedi & dimanche : fermé

 

Magasin

◦ Lundi ⇋ jeudi : 9:00 à 12:00 - 13:00 à 16:30

◦ Vendredi : 9:00 à 12:00 - 13:00 à 14:30

◦ Samedi & dimanche : fermé

Atelier mécanique

◦ Lundi ⇋ jeudi : 8:00 à 12:00 - 12:30 à 16:30

◦ vendredi : 8:00 à 12:00 - 12:30 à 14:30

◦ Samedi & dimanche : fermé

Garage Pattyn

Showroom

◦ Lundi ⇋ vendredi : 8:30 à 12:00 - 13:00 à 18:00

◦ Samedi : 09:00 à 14:00

◦ Dimanche : fermé

Réception Carrosserie

◦ Lundi ⇋ jeudi : 8:15 à 12:00 - 13:00 à 17:15

◦ Vendredi : 8:15 à 12:00 - 13:00 à 16:15

◦ Samedi & dimanche : fermé

Réception Mécanique

◦ Lundi ⇋ vendredi : 7:45 à 12:00 - 13:00 à 18:00

◦ Samedi : 08:00 à 12:00

◦ Dimanche : fermé

Magasin

◦ Lundi ⇋ jeudi : 8:15 à 12:00 - 13:00 à 17:15

◦ Vendredi : 8:15 à 12:00 - 13:00 à 16:15

◦ Samedi : 8:15 à 12:00

◦ Dimanche : fermé

Atelier mécanique

◦ Lundi ⇋ vendredi : 8:15 à 12:00 - 13:00 à 17:15

◦ Samedi : 8:00 à 12:00

◦ Dimanche : fermé

Nivauto

Showroom

◦ Lundi ⇋ vendredi : 8:30 à 18:00

◦ Samedi : 9:00 à 17:00

◦ Dimanche : fermé

 

Carrosserie

◦ Lundi ⇋ jeudi : 8:15 à 12:00 - 12:30 à 16:45

◦ Vendredi : 9:00 à 12:00 - 12:30 à 14:45

◦ Samedi & dimanche : fermé

Réception

◦ Lundi ⇋ jeudi : 7:45 à 17:45

◦ Vendredi : 7:45 à 17:30

◦ Samedi : 9:00 à 13:00

◦ Dimanche : fermé

Magasin

◦ Lundi : 8:30 à 15:45

◦ Mardi ⇋ jeudi : 8:30 à 17:30

◦ Vendredi : 8:30 à 16:00

◦ Samedi : 9:00 à 13:00

◦ Dimanche : fermé

Atelier mécanique

◦ Lundi ⇋ vendredi : 8:15 à 12:00 - 12:30 à 16:45

◦ Samedi : 9:00 à 13:00

◦ Dimanche : fermé

Nivelles Automobiles

Réception

Lundi ⇋ Vendredi : 7:45 à 17:45

Samedi : 9:00 à 13:00

Dimanche : Fermé

Showroom

Lundi ⇋ Vendredi : 8:30 à 18:00

Samedi : 9:00 à 17:00

Dimanche : Fermé

Magasin

Lundi ⇋ Vendredi : 8:15 à 12:00 - 12:30 à 17:45

Samedi : 9:30 à 13:00

Dimanche : Fermé

Sawa Center

Réception

Lundi ⇋ Vendredi : 7:30 à 17:30

Samedi : 8:30 à 12:30

Dimanche : Fermé

Showroom

Lundi ⇋ Vendredi : 8:30 à 18:30

Samedi : 9:30 à 12:30 - 14:00 à 17:00

Dimanche : Fermé

Magasin

Lundi ⇋ Vendredi : 9:00 à 17:30

Samedi : 8:30 à 12:30

Dimanche : Fermé

Société Automobile de Waterloo

Showroom

◦ Lundi ⇋ vendredi : 9:00 à 18:30

◦ Samedi : 10:00 à 17:00

◦ Dimanche : fermé

Carrosserie

◦ Lundi ⇋ jeudi : 8:00 à 12:00 - 12:30 à 16:30

◦ Vendredi : 8:00 à 12:00 - 12:30 à 14:30 

◦ Samedi & dimanche : fermé

Réception

◦ Lundi ⇋ vendredi : 7:45 à 18:00

◦ Samedi : 9:00 à 13:00 

◦ Dimanche : fermé

Magasin

◦ Lundi ⇋ vendredi : 9:00 à 12:00 - 12:30 à 17:00

◦ Samedi & dimanche : fermé

Atelier mécanique

◦ Lundi ⇋ vendredi : 8:00 à 12:00 - 12:30 à 16:30

◦ Samedi : 9:00 à 12:30 

◦ Dimanche : fermé